Kategorie: Kronika

24. března 2012 – vítání jara s premiérou Byl jednou jeden král

K uvítání jara v Opočnici, nový kus se hrál. Premiéru tu měl Byl jednou jeden král.

Pozvánka prolétla různými médii, Nymburským deníkem i v rádiu mluvili.

Sešli se lidičky z blízka i z dáli, někteří seděli, jiní zas stáli.

Že všichni viděli, se pouze nezdálo, v sále od sponzora nové pódium stálo.

Z Prahy se zástupce sponzora dostavil. Jak se sám pak přiznal, slzičku uronil.

Všem hercům, režii i kouzelné babičce, potleskem děkoval plný sál velice.

Nutno však ocenit zvukařův výkon, za to, že slyšet i vidět nás, může právě on.

Zábava nekončí, rej masek začíná, dav diváků s herci v sále se prolíná.

Odměnou každému kdo oblék se do masek, bylo pak cukrátko či jiný pamlsek.¨

Report, foto a video je zde.

print Formát pro tisk